ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 69 Broj 4 ÆUPANIJSKI GLASNIK Na Groblju Miljanovac je obavljena usluga stručnog nadzora na radovima izgrađene mrtvačnice i postavljen je sustav zaštite od munje. Planira se dovršiti rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju. Rok završetka radova 2021. g. Groblje Šibovac (R 791) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvor financiranja Ukupna vrijednost investicije 33.000,00 32.700,80 Ostali prihodi po posebnim propisima Planirana sredstva u 2021. g. 33.000,00 32.700,80 / Troškovi građenja 33.000,00 32.700,80 Ostali prihodi po posebnim propisima Na groblju Šibovac je izvršeno uređenje ulaza nasipavanjem kamenog materijala. Groblje Kip (R 792) Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvor financiranja Ukupna vrijednost investicije 10.000,00 0,00 Opći prihodi i primici Planirana sredstva u 2021. g. 10.000,00 0,00 / Troškovi građenja 10.000,00 0,00 Opći prihodi i primici Planirani radovi su prebačeni u sljedeću godinu. Članak 3. Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i na internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/20-01/2 URBROJ: 2111/04-01-20-9 Sirač, 11. 05. 2022. g. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. Program građenja Plan 2021. g. Izvršenje 2021. g. Izvor financiranja Hrvatski dom 477.722,25 477.568,19 Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima Škola (bivša) Pakrani 20.000,00 0,00 Opći prihodi i primici Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac 1.827.342,25 1.827.342,25 Opći prihodi, Pomoći Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip 663.593,91 663.592,91 Opći prihodi, Pomoći Izgradnja TKC 50.000,00 kn 0,00 Pomoći Sanacija nogostupa u Kipu 592.500,00 36.875,00 Opći prihodi, Pomoći Cesta Pakrani-Bijela-Borki 20.000,00 0,00 Pomoći Ulica Kralja Zvonimira 523.250,00 503.701,96 Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći, Prihodi od prodaje Krešimirova ulica 20.270,43 20.270,43 Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima Cesta Sirač - Bijela 10.000,00 0,00 Prihod od prodaje nefinancijske imovine Odvojak u Kipu 90.000,00 0,00 Ostali prihodi po posebnim propisima Izgradnja javne rasvjete 50.000,00 0,00 Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći kompenzacijske mjere Opremanje groblja 30.000,00 7.750,00 Opći prihodi i primici Groblje Miljanovac 15.000,00 15.000,00 Ostali prihodi po posebnim propisima Groblje Šibovac 33.000,00 32.700,80 Ostali prihodi po posebnim propisima Groblje Kip 10.000,00 0,00 Opći prihodi i primici Zgrada Općine (Vijećnica i Arhiva) 585.000,00 248.790,55 Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima, Pomoći UKUPNO 5.017.678,84 3.833.592,09

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=