ŽUPANIJSKI GLASNIK 4 - 2022

Stranica 84 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 4 Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine od dana podnošenja zahtjeva za potporu. Provedba: Potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti daje se za nabavu informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja, uređenje prostora za osnovnu djelatnost (građevinski, instalacijski i radovi unutarnjeg uređenja), nabavu opreme, strojeva i alata. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kn. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Izuzeće: Troškovi za kupnju vozila, najam poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati. Potporu ne mogu ostvariti osobe koje su do 5 godina unazad zatvorile/odjavile ili poslovni subjekt prenijele na drugu osobu. 1.2. Potpora: Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme Ciljevi: Poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda i usluga, te stvaranje uvjeta za veći broj održivih poslovnih pothvata. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme obuhvaća troškove za nabavu strojeva i opreme potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kn. 1.3. Potpora: Potpora za certificiranje proizvoda i proizvodnih procesa Ciljevi: Stvaranje povoljnijih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti proizvoda prema međunarodno priznatim standardima i normama. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Potpora se odnosi na troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kn. 1.4. Potpora: Potpora za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU Ciljevi: Učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije radi rasta i razvoja poduzetnika, odnosno jačanje njihove konkurentnosti. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Potpora se dodjeljuje za izradu pripremne dokumentacije za prijavu na natječaj fondova Europske unije, a koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane fondova EU odnosno troškovi konzultantskih usluga za pripremu nat ječajne dokumentaci je, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade poslovnog plana/investicijske studije, troškovi izrade elaborata zaštite okoliša i sl.. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kn. 1.5. Potpora: Potpora za izlaganje na sajmovima Ciljevi: Promocija poduzetništva. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač. Provedba: Potpora se dodjeljuje za troškove nastale izlaganjem na domaćim i inozemnim sajmovima, za pokriće troškova izložbenog prostora, te smještaja i prijevoza sudionika na sajam u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kn. Članak 9. Područje "Razvoj poduzetničke infrastrukture" obuhvaća sljedeće potpore: 2.1. Potpora: Oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa Ciljevi: Izgradnja poduzetničke infrastrukture, otvaranje novih gospodarskih subjekata malog gospodarstva, te olakšavanje poslovanja postojećim poslovnim subjektima. Nositelj: Općina Sirač. Korisnici: Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište/prebivalište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Sirač, a koji su investitori izgradnje odnosno dogradnje gospodarskih objekata. Provedba: Oslobađanje u 100% iznosu mogu ostvariti gospodarski subjekti koji će otvoriti najmanje 3 nova radna mjesta u roku od 3 godine od donošenja rješenja o oslobađanju, od kojih će najmanje 70% novozaposlenih radnika biti sa prebivalištem na području Općine Sirač uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Općine Sirač, a prema evidenciji HZZ-a, ta novotvorena radna mjesta moraju biti sačuvana minimalno 3 godine.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=